VILLSHIPVILLSHIPVILLSHIPVILLSHIP

Qúy Khách hàng thân mến,

Từ ngày 05/04/2021, VILL chính thức áp dụng tăng phí Ship trong các khung giờ sau:

  1. Từ 18h-21h: Phí ship tăng lên 12K (Dưới 3 KM), áp dụng với điều kiện trước 18h-21h có mưa lớn.
  2. Từ 21h-22h: Phụ thu phí ship 15k (Dưới 3 KM), thêm 1 KM phụ thu thêm 5K trong khung giờ khuya.
  3. Ngoài ra, tất cả các khung giờ khác đều bình thường.

VILL trân trọng THÔNG BÁO!

Leave A Reply