VILLSHIPVILLSHIPVILLSHIPVILLSHIP

[VILL Bảo Lộc] Áp dụng Phí nền tảng từ 01/03/2021

Phí nền tảng là gì?

Qúy Đối tác thân mến,

Từ ngày 01/03/2021, VILL chính thức áp dụng phí nền tảng (mức phí đồng giá 1.000đ) trên Bảo Lộc đối với tất cả các dịch vụ thuộc VillBike, VillExpressVillFood.

VILL cam kết phí nền tảng hoàn toàn KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến thu nhập của Đối tác. Trên mỗi chuyến xe, VILL sẽ điều chỉnh thêm một khoản phụ phí 1.000đ (không trừ chiết khấu), sau đó hệ thống sẽ tự động khấu trừ khoản phí này ngay sau khi Đối tác hoàn thành chuyến xe, không ảnh hưởng đến thu nhập của Đối tác.

Phí nền tảng sẽ được áp dụng cho các dịch vụ sau:

VillBike

VillExpress

VillFood

Trân trọng, #VILL

Leave A Reply